Hva skjer

Følg oss på Facebook!


Med hjerte for Borgen 

På Hva skjer i Asker -

https://www.hvaskjeriasker.no/ finner du informasjon om våre aktiviteter og tidspunkt.

Borgen nærmiljøsentral har startet og driver kafe KIME på Borgen innbyggertorg. Vi har nå fått en avtale med Asker kommune og NAV Asker om å utvide konseptet til kafeen på Heggedal innbyggertorg. Begge steder skal vi drive kafeene som viktige sosiale møteplasser i nærmiljøet i kombinasjon med arbeidstrening.


Vi rekrutterer derfor nå drifts- og opplæringsansvarlig til kafeen i Heggedal. Interessert i å vite mer om denne stillingen?

Sjekk annonse på FINN eller ta kontakt med

Hilde Skogedal på telefon 477 12 633.


I høst arrangerer vi skrivekurs over tre ganger med frilansredaktør Nina Grove Hansen.


Full konsentrasjon på første kursdag!OVERSIKT OVER AKTIVITETER


Mandager:


Låtskriverkurs med elever fra ungdomsskolen på KulturHagen


Tirsdager:


Mammaprat kl. 11.00-12.30 på KulturHagen


Mat og lek med 5 trinns elever fra Hagaløkka skole, kl. 13.45 på KulturHagen


Onsdager:


Mat og prat kl.11-13 på KulturHagen


Torsdager:


Friluftstrim med DNT kl.10 på KulturHagen


Jobbkaffe: annenhver torsdag fra kl.11 til kl. 15 på KulturHagen, datoer: uke 43, torsdag 26 oktober og annenhver uke fremover


Språkkafe kl.12.30-14.00 på KulturHagen


Kreativt verksted kl.18-20 på KulturHagen


Fredager:


Lunsjklubb sammen med Lions Club Borgen kl 11-13 på

Borgen innbyggertorg


Dersom noen ønsker å ha aktiviteter (åpne for alle, gratis) på KulturHagen, ta kontakt med Borgen nærmiljøsentral!

tel 477 12 633, e-post: hilde.skogedal@paaborgen.no

Borgen nærmiljøsentral driver kafe KIME på Borgen innbyggertorg.


KIMEs nettside: www.kimecateringogkafe.no