Hva skjer

Følg oss på Facebook!


Med hjerte for Borgen 

På Hva skjer i Asker -

https://www.hvaskjeriasker.no/ finner du informasjon om våre aktiviteter og tidspunkt.

Årsmøtet ble avholdt torsdag 14 mars. De fleste styremedlemmene fortsatte i styret, vi fikk et nytt styremedlem og en observatør. 


Njål Vikdal som er med arbeidsgruppen for områdeforum for Borgen / Drengsrud / Vardåsen orienterte om saken og fikk diverse innspill. 
OVERSIKT OVER AKTIVITETER


Tirsdager:

Mat og lek med 5 trinns elever fra Hagaløkka skole, kl. 13.45 på KulturHagen


Onsdager:

Mat og prat kl.11-13 på KulturHagen

Åpen nærmiljøsentral kl.11-16

Datahjelp for ukrainere kl.14-15


Torsdager:

Friluftstrim med DNT kl.10 på KulturHagen

Språkkafe kl.12.30-14.00 på KulturHagen

Jentegruppe kl. 16-18 på KulturHagen

Kreativt verksted kl.18-20 på KulturHagen


Fredager:

Lunsjklubb sammen med Lions Club Borgen kl 11-13 på

Borgen innbyggertorg


Dersom noen ønsker å ha aktiviteter (åpne for alle, gratis) på KulturHagen, ta kontakt med Borgen nærmiljøsentral!

tel 477 12 633, e-post: hilde.skogedal@paaborgen.no

Borgen nærmiljøsentral driver kafe KIME på Borgen innbyggertorg.


KIMEs nettside: www.kimecateringogkafe.no