Hva skjer

På Hva skjer i Asker -

https://www.hvaskjeriasker.no/ finner du informasjon om våre aktiviteter og tidspunkt.

Ledig prosjektstilling som miljøarbeider på nærmiljøsentralen!


Søknadsfrist 3 mai.


Har du spørsmål? Kontakt Hilde Skogedal på

telefon 477 12 633.


Søknad og CV sendes til følgende e-post:

hilde.skogedal@paaborgen.no 


Spre informasjonen! 

Vi gleder oss til å få en ny medarbeider.Oversikt over aktiviteter:


Friluftstrim med DNT: torsdager kl.10 på KulturHagen


Jobbkaffe med NAV: torsdager fra kl.11 på KulturHagen


Språkkafe: torsdager kl.12.30-14.00 på KulturHagen


Kreativt fellesskap: torsdager kl.18-20 på KulturHagen


Lunsjklubb sammen med Lions Club Borgen fredager kl 11-13 på

innbyggertorget


Mat&prat: onsdager kl.11-13 på KulturHagen


Mat&lek med 5 trinns elever på Hagaløkka skole kl 13.30-15.00 tirsdager på KulturHagen


Dersom noen ønsker å ha aktiviteter (åpne for alle) på KulturHagen, ta kontakt med Borgen nærmiljøsentral!

tel 477 12 633, e-post: hilde.skogedal@paaborgen.no

Nærmiljøsentralen har mottatt prosjektmidler for å dekorere og pusse opp felleslokaler på KulturHagen i samarbeid med ungdommer. 
Borgen nærmiljøsentral driver kafe KIME på Borgen innbyggertorg.


KIMEs nettside: www.kimecateringogkafe.no