Om oss

Fra venstre: Per Sletaune, Eva Kjeldsen, Dag Håland, Khadar Elmi, Tor Ole Bergan.

Styret 2018:

Dag Håland, styreleder

Per Sletaune, nestleder

Khadar Elmi

Eva Kjeldsen

Tor Ole Bergan

 

Varamedlemmer:

Farhiya Osman, Nuhi Peci

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt tirsdag 27 februar.

 

Protokoll, styrets årsberetning for 2017 og aktivitetsplan for 2018:

Daglig leder Hilde Skogedal

Telefon: 477 12 633

E-post: hilde.skogedal@paaborgen.no

Foreningens Formål

 

Sentralens mål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer og næringsliv, og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen på Borgen – ved å:

 

•Styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer.

 

•Arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer.

 

•Initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.

 

•Støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med tilsvarende organisasjoner og prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte.

 

•Bidra til etablering av flere lag og foreninger.

 

Borgen Nærmiljøsentral skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Sentralen skal være partipolitisk nøytralt.

 

Borgen Nærmiljøsentral kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. Sentralen skal ha en løpende dialog med andre som er aktive i nærmiljøet, og så langt det er mulig, unngå å fremme tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter. Sentralen er plassert i KulturHagen på Borgen.

 

Sentralen skal drives etter retningslinjer for Frivilligsentraler fastsatt av statlige myndigheter v/Kirke- og kulturdepartementet. En forutsetning for å drive Borgen Nærmiljøsentral er at det bevilges tilstrekkelige offentlige midler til sentralens drift.