Om oss

Styret 2019:

Tor Ole Bergan, styreleder

Rikke Berggren,

styremedlem

Per Sletaune, nestleder

Yasmin Ali,

styremedlem

Anette Wagle,

styremedlem

Daglig leder Hilde Skogedal

Telefon: 477 12 633

E-post: hilde.skogedal@paaborgen.no

Årsmøtet 2019 ble avholdt tirsdag 26 februar.


Protokoll, styrets årsberetning for 2018 og aktivitetsplan for 2019 vil snart bli lagt ut.

Foreningens Formål


Sentralens mål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer og næringsliv, og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen på Borgen – ved å:


•Styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer.


•Arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer.


•Initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.


•Støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med tilsvarende organisasjoner og prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte.


•Bidra til etablering av flere lag og foreninger.


Borgen Nærmiljøsentral skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Sentralen skal være partipolitisk nøytralt. 


Borgen Nærmiljøsentral kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. Sentralen skal ha en løpende dialog med andre som er aktive i nærmiljøet, og så langt det er mulig, unngå å fremme tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter. Sentralen er plassert i KulturHagen på Borgen.


Sentralen skal drives etter retningslinjer for Frivilligsentraler fastsatt av statlige myndigheter v/Kirke- og kulturdepartementet. En forutsetning for å drive Borgen Nærmiljøsentral er at det bevilges tilstrekkelige offentlige midler til sentralens drift.